Засвартай байгаа тул та 3-4 цагийн дараа хандана уу.